Bắt đầu đăng ký xét tuyển sớm vào Đại học Quốc gia TP.HCM

Thứ hai - 15/05/2023 19:40:12


Các trường thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đều chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm từ ngày 15-5.

Bắt đầu đăng ký xét


Trường đại học Bách khoa (mã trường QSB) năm nay áp dụng nhiều phương thức xét tuyển (trong đó có xét tuyển sớm) với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển:

1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 15-5 đến 30-6. Công bố kết quả: dự kiến trước 17h ngày 5-7. Thí sinh xác nhận nhập học trên cổng của bộ (nếu đủ điều kiện trúng tuyển) trước 17h ngày 15-8.

2. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đăng ký xét tuyển từ ngày 15-5 đến ngày 15-6.

Sau khi có kết quả xét (dự kiến trước 17h ngày 26-6), nếu đủ điều kiện trúng tuyển, khi cổng đăng ký tuyển sinh của bộ mở, thí sinh đăng ký xác nhận việc sử dụng kết quả này.

3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: thí sinh phải học ba năm THPT trong danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ ngày 15-5 đến 15-6 đăng ký xét tuyển tại trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia TP.HCM. Dự kiến công bố kết quả trước 17h ngày 26-6.

4. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh là người nước ngoài (vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tiên tiến). Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 22-6. Công bố kết quả xét tuyển trước ngày 8-7.

Trường đại học Kinh tế - Luật (mã trường QSK) vừa chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 1, 2, 5).

1. Phương thức 1a - Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ngưỡng đảm bảo điều kiện xét tuyển: điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên. Tổ hợp xét tuyển: A00 (toán - lý - hóa), A01 (toán - lý - Anh), D01 (toán - văn - Anh), D07 (toán - hóa - Anh), trong đó có môn thi đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nhất, nhì, ba.

Công bố kết quả xét tuyển dự kiến trước ngày 5-7. 

2. Phương thức 1b - Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2023 theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: công bố kết quả xét tuyển dự kiến trước ngày 26-6.

3. Phương thức 2 - Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: thí sinh từ 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 hoặc D01 hoặc D07 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (lấy điểm thi THPT 2023 theo các môn có trong tổ hợp xét tuyển).

Từ ngày 15-5 đến 15-6 thí sinh thực hiện đăng ký ưu tiên xét tuyển theo các bước bắt buộc theo quy định.

4. Phương thức 5 - Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học THPT hoặc có chứng chỉ SAT, ACT hoặc bằng tú tài quốc tế (IB), chứng chỉ A-lever (vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh):

Xét thí sinh Việt Nam và thí sinh có quốc tịch nước ngoài phải tốt nghiệp chương trình THPT quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước. Đăng ký xét tuyển từ ngày 15-5 đến 15-6.

Trường đại học Khoa học tự nhiên (mã trường QST) thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 1, 2, 5, 6).

1. Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nộp hồ sơ từ ngày 1-6 đến 16h30 ngày 26-6 (nếu nộp qua bưu điện phải trước ngày 23-6). Chậm nhất là ngày 5-7, trường sẽ công bố kết quả.

2. Phương thức 2 - Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng học lực 3 năm học lớp 10, 11 và 12 của các thí sinh. Đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 15-5 đến 15-6. Công bố kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trước 17h ngày 30-6.

3. Phương thức 5 - Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học trường nước ngoài. Đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25-5 đến 20-6. Công bố kết quả chậm nhất ngày 5-7.

4. Phương thức 6 - Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT. Thí sinh là học sinh giỏi 3 năm THPT, có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 65 trở lên… Đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25-5 đến 20-6. Công bố kết quả chậm nhất ngày 5-7.

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (mã trường QSX) công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2023, trong đó có các phương thức xét tuyển sớm.

1. Phương thức 1- xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng:

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh: đăng ký xét tuyển trước 17h ngày 30-6.

- Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2023 (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM): đăng ký xét tuyển ngày 15-5 đến 15-6. Công bố kết quả ngày 26-6.

2. Phương thức 2 - Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: đăng ký xét tuyển từ ngày 15-5 đến 15-6. Công bố kết quả ngày 26-6.

3. Phương thức 5 - Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao. 

Đăng ký xét tuyển từ ngày 15-5 đến 15-6. Công bố kết quả ngày 26-6.

Trường đại học Quốc tế cũng vừa chính thức mở hệ thống đăng ký xét tuyển phương thức 2, 3.2, 6.

1. Phương thức 2 - Ưu tiên xét tuyển theo quy định Đại học Quốc gia TP.HCM: Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 3 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm học THPT.

2. Phương thức 3.2 - Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT.

3. Phương thức 6 - Xét tuyển kết quả học tập THPT áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài: Xét tổng điểm trung bình 3 môn của 3 năm học THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

Đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển cả ba phương thức xét tuyển sớm trên từ ngày 15-5 đến 15-6. Công bố kết quả trước ngày 26-6.

Trường đại học Công nghệ thông tin thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm.

1. Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT theo quy định Đại học Quốc gia TP.HCM.

3. Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM.

4. Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của trường.

5. Phương thức tuyển thẳng vào chương trình tài năng.

Đăng ký xét tuyển các phương thức trên từ 14h ngày 15-5 đến 15-6. Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến) ngày 26-6.

 

Theo Trần Huỳnh
Tuổi trẻ

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

TIN MỚI

TIN KHÁC

COLUMBIA
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây