Nhiều trường ĐH lớn xét học bạ THPT, tăng hàng trăm chỉ tiêu

Thứ sáu - 22/03/2024 20:20:09


Các trường đại học như Đại học Luật Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh 2024, có trường tăng vài trăm chỉ tiêu.

Năm nay, Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu (bằng năm 2023) với 4 ngành đào tạo: Luật (7380101), Luật kinh tế (7380107), Luật thương mại quốc tế (7380109), Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý (7220201).

Trường xét tuyển 4 phương thức: Xét tuyển thẳng, xét thí sinh tham dự vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chi tiết xem tại đây.

Với phương thức xét học bạ THPT, thí sinh đăng ký xét tuyển và theo học tại trụ sở chính phải đạt học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12. Trường yêu cầu thí sinh có kết quả học tập kỳ 1 lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển từ 7,5 điểm trở lên.

nhiều trường1

Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

Thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu tỉnh Đắk Lắk phải đạt học lực loại Giỏi trở lên ít nhất hai trong 5 học kỳ (lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12). Trường yêu cầu thí sinh có kết quả học tập kỳ 1 lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 7 điểm trở lên.

Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh 4.200 chỉ tiêu (tăng 350 chỉ tiêu so với 2023) và 5 phương thức gồm: Xét kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, xét tuyển kết hợp, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Chi tiết xem tại đây.

Ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, nhà trường xét tuyển ở tất cả các ngành, chuyên ngành, môn Vẽ mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2.

nhiều trường2

Ngành, chuyên ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh.

Ở phương thức xét học bạ THPT, nhà trường xét tuyển ở tất cả các ngành trừ nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch. Trường xét tuyển tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT 2024 và các thí sinh tốt nghiệp trước đó).

Ngoài ra, trường xét thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 (các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển) có thể sử dụng để thay thế môn tiếng Anh (tiếng Pháp) trong tổ hợp xét tuyển.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp, nhà trường xét kết hợp chứng chỉ quốc tế tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36 và kết quả 2 môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (môn Toán và 1 môn trừ ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển. Với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật 2 môn xét tuyển là Toán và Vẽ mỹ thuật (Vẽ mỹ thuật do trường tổ chức).

Năm nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố tuyển sinh 7.650 chỉ tiêu (tăng 150 chỉ tiêu so với 2023) cho 58 ngành đào tạo. Đồng thời, nhà trường vẫn tổ chức 6 phương thức tuyển sinh như năm ngoái gồm:

Xét tuyển thẳng, xét thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (dự kiến 8% tổng chỉ tiêu), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 (dự kiến 65% tổng chỉ tiêu), xét học bạ THPT (dự kiến 15% tổng chỉ tiêu), xét kết quả thi đánh giá năng lực 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (dự kiến 6% tổng chỉ tiêu), xét kết quả thi đánh giá tư duy 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức (dự kiến 6% tổng chỉ tiêu). Chi tiết xem tại đây.

nhiều trường3
nhiều trường4
nhiều trường5

52 ngành đào tạo của Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo đó, ở phương thức xét học bạ THPT, nhà trường yêu cầu thí sinh phải đáp ứng các điều kiện: Với thí sinh tốt nghiệp 2024, điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 7,5 điểm trở lên. Với thí sinh tốt nghiệp từ 2023 trở về trước, điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhà trường yêu cầu thí sinh có chứng nhận kết quả thi và được công nhận tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, thí sinh phải có tổng điểm thi đánh giá năng lực 2024 đạt từ 75 điểm trở lên.

Tại phương thức xét kết quả thi đánh giá tư duy 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thí sinh có tổng điểm thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức đạt từ 50 điểm trở lên.

Năm nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tuyển sinh 3.476 chỉ tiêu (tăng 55 chỉ tiêu so với 2023) cho 26 ngành đào tạo.

Trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh chính gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội,TP. HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội, kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Chi tiết xemtại đây.

Theo đó, ở phương thức xét học bạ THPT, nhà trường lấy điểm học tập học kỳ 1, 2 của lớp 12 để xét tuyển. Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3 + Điểm ưu tiên.

nhiều trường6

26 ngành đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc TP.HCM, đối với ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao, điểm bài thi đánh giá năng lực quy đổi thang điểm 10. Trừ 3 ngành đã nêu trên, các ngành còn lại điểm thi đánh giá năng lực quy đổi thang điểm 30.

Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội, phải lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển trong các ngành đào tạo của trường.  Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

Ở phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển nhà trường áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao. Trong hình thức thi tuyển, với ngành Giáo dục mầm non trường tổ chức thi năng khiếu 3 môn gồm: Năng khiếu 1 (kể chuyện + hát), năng khiếu 2 (kể chuyện), năng khiếu 3 (hát).

Với môn ngành Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao trường cũng tổ chức thi năng khiếu 3 môn gồm: Năng khiếu 4 (bật xa tại chỗ + chạy cự ly 100m), năng khiếu 5 (bật xa tại chỗ), năng khiếu 6 (chạy cự ly 100m).

Trong hình thức xét tuyển, thí sinh đăng ký xét tuyển bằng một hoặc các hình thức sau: Kết hợp xét tuyển thẳng và điểm thi môn năng khiếu, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và điểm thi môn năng khiếu, kết hợp học bạ THPT và điểm thi môn năng khiếu, kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Đại học Sư phạm Hà Nội và điểm thi môn năng khiếu.

Năm nay, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tuyển sinh với 3 phương thức gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ THPT, xét điểm học bạ THPT học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Đồng thời, nhà trường tuyển sinh 1.330 chỉ tiêu (giảm 180 chỉ tiêu so với 2023).

Theo đó, ở phương thức xét học bạ THPT, yêu cầu thí sinh có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6 điểm.

Phương thức xét điểm học bạ THPT kỳ 1, 2 lớp 11 và ỳ 1 lớp 12, yêu cầu thí sinh có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6 điểm).

Theo Khánh Sơn
VTC News

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

TIN MỚI

TIN KHÁC

COLUMBIA
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây