Năm 2023 ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh ngành y ra sao?

Thứ bảy - 18/03/2023 05:52:19


Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh chi tiết năm 2023. Các ngành khối khoa học sức khỏe của đơn vị này xét tuyển ra sao?

Năm 2023 ĐH Quốc gia


Theo phương án tuyển sinh đã công bố, năm 2023 Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ xét tuyển theo nhiều phương thức.

Phương thức xét kết hợp kết quả học THPT và văn bằng chứng nhận chuyên môn.

Thí sinh xét tuyển phương thức này cần có văn bằng y sĩ y học cổ truyền; tốt nghiệp THPT không quá 6 năm tính đến ngày xét tuyển. Đồng thời, thí sinh thỏa một trong các điều kiện: Học lực giỏi năm lớp 12 hoặc tương đương; tốt nghiệp y sĩ y học cổ truyền loại giỏi; học lực khá năm lớp 12 và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; tốt nghiệp y sĩ y học cổ truyền loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Phương thức này chỉ áp dụng cho ngành y học cổ truyền (3-4 chỉ tiêu), đăng ký xét tuyển từ ngày 15.5 – 15.6. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo tổng điểm của 3 môn toán, hóa, sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12 lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là: tổng điểm môn sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12; tổng điểm môn toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12.

Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần. 

Phương thức này áp dụng với các thí sinh tốt nghiệp ĐH các ngành: công nghệ sinh học, sinh học, hóa sinh, kỹ thuật y sinh, vật lý kỹ thuật tại các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Bách khoa) hoặc thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần từ các trường ĐH thuộc các nước nói tiếng Anh. Thời gian tốt nghiệp ĐH không quá 5 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp.

Đồng thời, thí sinh cần thỏa một trong các điều kiện sau: điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học từ 8,0 trở lên hoặc tương đương; học lực giỏi năm lớp 12 hoặc tương đương; học lực khá năm lớp 12 và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn được đào tạo; tốt nghiệp ĐH loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn được đào tạo.

Trình độ tiếng Anh đạt điểm IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa Y theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng cường.

Chỉ tiêu xét tuyển phương thức này gồm: y khoa 5 chỉ tiêu, răng-hàm-mặt: 2, y học cổ truyền: 3 , điều dưỡng: 10. Đăng ký xét tuyển từ ngày 15.5 – 15.6.

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp ĐH. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ lần lượt gồm: trung bình cộng các môn ngành gần; điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 kỹ năng).

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế. 

Thí sinh cần tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước; có văn bằng, chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, OSSD, IB, A-level hoặc tương đương; học lực giỏi năm lớp 12 (hoặc học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành điều dưỡng) hoặc tương đương.

Mỗi ngành tuyển 10% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể: y khoa 10 chỉ tiêu, dược học 5 chỉ tiêu, răng-hàm-mặt 5 chỉ tiêu, y học cổ truyền 8 chỉ tiêu, điều dưỡng 20 chỉ tiêu.

Điểm thi chứng chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế.

Phương thức kết hợp kết quả đánh giá năng lực năm 2023 và kết quả học tập THPT.

Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức; học lực giỏi năm lớp 12 (trừ trường hợp xét tuyển ngành điều dưỡng thì cần học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên) hoặc tương đương.

Chỉ tiêu các ngành gồm: y khoa 10 chỉ tiêu, dược học 5, răng-hàm-mặt 5, y học cổ truyền 7, điều dưỡng 20 chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển = Điểm đánh giá năng lực năm 2023 * 60% + Điểm trung bình cộng điểm trung bình các môn trong 3 năm lớp 10, 11, 12 theo thang điểm 1200 * 40%.

Phương thức kết hợp kết quả đánh giá năng lực năm 2023 và kết quả học tập THPT. 

Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023; Học lực giỏi năm lớp 12 (hoặc học lực năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành điều dưỡng) hoặc tương đương.

Phương thức này áp dụng cho 45% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể: y khoa 45 chỉ tiêu, dược học 23, răng-hàm-mặt 23, y học cổ truyền 34, điều dưỡng 90. Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 5.4 đến 28.4

Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM 2023. 

Thí sinh đăng ký là học sinh một trong số 149 trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM; học lực giỏi năm lớp 12 (hoặc học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên nếu đăng ký xét tuyển vào ngành điều dưỡng).

Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.

Chỉ tiêu mỗi ngành tuyển 15-20% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể: y khoa 15-20 chỉ tiêu, dược học 7-10, răng-hàm-mặt 7-10, y học cổ truyền 11-15, điều dưỡng 30-40.

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn toán, hóa, sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ. Tiêu chí 1 đối với ngành y khoa, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng là tổng điểm môn sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12; Đối với ngành dược học, xét tổng điểm môn hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Tiêu chí 2 đối với ngành y khoa, dược học, y học cổ truyền, điều dưỡng là xét tổng điểm môn toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12; Đối với ngành răng-hàm-mặt, xét tổng điểm môn hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12.

Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong đó, phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT áp dụng với nhóm thí sinh gồm: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn sinh khi đăng ký xét tuyển ngành s khoa, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn hóa khi đăng ký xét tuyển ngành dược học. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng phải có học lực giỏi trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Khoa không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật quốc gia

Theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, Khoa Y tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh phải có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT và điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm THPT thuộc nhóm 5 học sinh cao nhất trường THPT nơi thí sinh theo học. Khoa xét thí sinh dựa trên tổng điểm 3 môn toán, hóa, sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên là: điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm THPT.

Năm 2023, Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tuyển sinh 5 ngành gồm: y khoa, dược học, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng.

 

Theo Hà Ánh
Thanh niên

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

TIN MỚI

TIN KHÁC

COLUMBIA
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây