Điểm chuẩn ngành Y học của các trường y dược trong 3 năm qua

Thứ tư - 10/07/2024 07:30:00


Những năm qua, ngành Y học cổ truyền tại một số trường đại học công lập ở mức khá cao. Hầu hết các trường đều tuyển sinh với mức điểm từ 21 điểm trở lên.

Ngành Y học cổ truyền là ngành học đào tạo bác sĩ chuyên khoa với kiến thức và kỹ năng khám bệnh, chẩn đoán, điều trị theo phương pháp kết hợp tinh hoa giữa Đông Y và Tây Y. Ngành học này đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong xã hội, đòi hỏi nhu cầu nhân lực cao với triển vọng tăng trưởng ổn định trong tương lai.

Trong ba năm học trở lại đây, điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tổ hợp B00 luôn ở mức khá cao.

 

điểm1

Điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trong ba năm học gần nhất


Năm 2021, ngành Y học cổ truyền có điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 25.20 điểm.

Tiếp đó, điểm trúng tuyển đầu vào của ngành học này trong năm 2022 giảm xuống còn 24.2 điểm; sau đó tăng nhẹ lên mức 24.54 vào năm 2023.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường tuyển 190 chỉ tiêu ngành Y học cổ truyền vào năm 2021. Sang năm 2022, nhà trường tuyển sinh 140 chỉ tiêu, thấp hơn 50 chỉ tiêu so với năm học trước đó. Đến năm 2023, trường tuyển 130 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền, thấp hơn 10 chỉ tiêu so với năm học trước đó.

Năm 2024, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 210 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền trên tổng số 2.516 chỉ tiêu của toàn trường.

Ngành học này của nhà trường dự kiến trong năm 2024 sử dụng 4 phương thức tuyển sinh, bao gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; Xét tuyển kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh; Xét tuyển đối tượng dự bị đại học.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng ghi nhận những biến động về điểm chuẩn của ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội xét theo kết quả điểm thi tốt nghiệp.

Năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển ngành Y học cổ truyền với mức điểm chuẩn là 26.20 điểm. Hai năm học sau đó, điểm chuẩn của ngành Y học cổ truyền giảm dần còn 25.25 điểm vào năm 2022 và 24.77 điểm trong năm 2023.

 

điểm2

Điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y Hà Nội theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong ba năm gần đây


Về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y Hà Nội đều có 50 chỉ tiêu trong năm 2021 và năm 2022. Sang năm 2023, nhà trường tuyển sinh 80 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền.

Dự kiến năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 80 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền với 2 phương thức tuyển sinh là: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét tuyển thẳng.

Đối với ngành học này, nhà trường thực hiện tuyển sinh đối với một tổ hợp xét tuyển duy nhất là tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ, điểm trúng tuyển ngành Y học cổ truyền theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong ba năm trở lại đây dao động từ 23.3 đến 25.65 điểm.

 

điểm3

Điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y dược Cần Thơ ở tổ hợp B00 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong giai đoạn 2021-2023


Có thể thấy, điểm trúng tuyển đầu vào ngành Y học cổ truyền năm 2021 là 25.65 điểm. Năm 2022, điểm chuẩn của ngành Y học cổ truyền giảm 2.35 điểm so với năm học trước đó, tương ứng với 23.3 điểm. Tiếp theo đó, năm 2023, điểm chuẩn của ngành Y học cổ truyền tăng nhẹ lên mức 23.9 điểm.

Về tổ hợp xét tuyển, ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y dược Cần Thơ thực hiện tuyển sinh bằng tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Năm 2021, ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh 70 chỉ tiêu. Năm 2022, nhà trường tuyển sinh 165 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền. Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Y học cổ truyền năm 2023 là 125 chỉ tiêu, tức giảm 40 chỉ tiêu so với năm học trước đó.

Dự kiến trong năm 2024, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh tổng số 2255 chỉ tiêu toàn trường, trong đó có 130 chỉ tiêu dành cho ngành Y học cổ truyền.

Cụ thể, có 105 chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 6 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển đối tượng dự bị dân tộc, và 19 chỉ tiêu của phương thức xét tuyển hợp đồng.

Điểm chuẩn của ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có biến động qua các năm gần đây.

 

điểm4

Điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế từ năm 2021 đến năm 2023 ở tổ hợp B00 theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông


Có thể thấy, năm 2021, điểm trúng tuyển của ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đạt 24.9 điểm, cao nhất trong ba năm trở lại đây.

Sau đó, ngành học này giảm 3.9 điểm, tương ứng với 21.0 điểm trong năm 2022. Trong năm 2023, mức điểm chuẩn tăng nhẹ thêm 1.7 điểm, đạt 22.7 điểm.

Về chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Y học cổ truyền, trường dành 120 chỉ tiêu vào năm 2021 cho ngành học này. Chỉ tiêu của ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần lượt là 140 chỉ tiêu trong năm 2022 và 160 chỉ tiêu trong năm 2023.

Dự kiến năm 2024 sắp tới, trên tổng số 1690 chỉ tiêu của toàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, có 150 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền.

Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của nhà trường, phương thức tuyển sinh duy nhất sử dụng cho ngành học này là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) và môn Sinh học là môn học chính.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam cũng có những thay đổi đáng chú ý về điểm chuẩn của ngành Y học cổ truyền qua 3 năm gần đây nhất.

 

điểm5

 

Điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) trong ba năm trở lại đây


Năm 2021, ngành Y học cổ truyền của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đạt 24.5 điểm. Tiếp theo đó, điểm trúng tuyển năm 2022 của ngành học này giảm mạnh còn 21 điểm, thấp hơn 3.5 điểm so với năm học trước đó. Đến năm 2023, ngành Y học cổ truyền tăng nhẹ thêm 0.85 điểm, tương ứng 21.85 điểm.

Bên cạnh đó, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đều giữ 500 chỉ tiêu ngành này trong suốt các năm từ 2021 đến 2023.

Dự kiến trong năm 2024, nhà trường tiếp tục tuyển sinh 500 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền trên tổng số 1000 chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường.

Trong đó, 82% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 8% dành cho phương thức xét tuyển thẳng; và 10% dành cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.

Đối với Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, điểm chuẩn của ngành Y học cổ truyền cũng có những biến động trong ba năm gần đây.

Cụ thể như sau, năm 2022, ngành Y học cổ truyền có điểm chuẩn là 21.0 điểm, thấp hơn 3.35 điểm so với năm 2021 (tương ứng 24.35 điểm). Năm 2023, điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền tăng nhẹ lên mức 21.8 điểm.

Dưới đây là biểu đồ tổng hợp điểm chuẩn xét tuyển của ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y dược Hải Phòng trong 3 năm qua:

 

điểm6


Các năm từ 2021 đến 2023, nhà trường tuyển sinh 70 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền. Dự kiến trong năm 2024 sắp tới, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh 120 chỉ tiêu cho ngành học này với tổ hợp xét tuyển là B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Nhà trường dự kiến sử dụng những phương thức xét tuyển sau: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông (xét học bạ); Xét tuyển thẳng theo Quy chế của tuyển sinh; Phương thức khác.

 

điểm7

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển của ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng dự kiến trong năm 2024. Ảnh: chụp màn hình Đề án tuyển sinh năm 2024.


Đối với Trường Đại học Y dược Thái Bình, điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền có xu hướng biến động trong vòng ba năm học trở lại đây.
 

điểm8


Điểm chuẩn ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y dược Thái Bình trong ba năm học gần đây theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Năm 2021, ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y dược Thái Bình có mức điểm chuẩn là 24.35 điểm. Vào hai năm học sau đó, điểm chuẩn của ngành học này giảm nhẹ, lần lượt là 23.55 điểm vào năm 2022 và 23.25 điểm vào năm học 2023.

Chỉ tiêu xét tuyển của ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y dược Thái Bình đều là 60 chỉ tiêu trong các năm từ 2021 đến 2023.

Dự kiến năm 2024, nhà trường tuyển sinh tổng 120 chỉ tiêu cho ngành Y học cổ truyền. Trong đó, có 97 chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 12 chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh; và 11 chỉ tiêu xét tuyển học sinh dự bị đại học dân tộc.

Đối với ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Y dược Thái Bình, nhà trường sử dụng hai tổ hợp xét tuyển là B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) và D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).

Theo Lưu Diễm
GDVN

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

TIN MỚI

TIN KHÁC

COLUMBIA
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây