Những quy định mới về giáo dục đại học có hiệu lực trong năm nay

Thứ hai - 23/01/2023 12:35:05


Từ năm 2023, nhiều Nghị định, Thông tư, Quyết định mới có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học được ban hành ngày 30/12/2022, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.

Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.   

Nghị định 109/2022/NĐ-CP áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Được biết, kể từ ngày Nghị định 109/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 25/10/2014), quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học sẽ hết hiệu lực.

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư này được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc ký ngày 22/12/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/12/2023 và thay thế Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/1/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tại Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT có liệt kê đầy đủ các thiết bị dạy học tối thiểu cho môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ giảng dạy và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh).

Cụ thể, tài liệu (giáo trình 2 tập); tranh in hoặc tranh điện tử (bộ tranh vũ khí bộ binh, bộ tranh mìn bộ binh, sơ đồ tổ chức quân đội và tổ chức công an,…); bản đồ quân sự (bản đồ địa hình quân sự, ống nhòm, thước chỉ huy,…); mô hình vũ khí (mô hình súng tiểu liên AK luyện tập; súng tiểu liên AK, CKC, B40, B41 cắt bổ,…); máy bắn tập (máy bắn tập: MBT- 03; TBS-19/AK; HLAK-20,…) và các thiết bị khác.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Ngày 15/12/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Quy chế này áp dụng đối với việc tuyển sinh ở cả bậc đại học, cao đẳng sư phạm, thạc sĩ, tiến sĩ,…

Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/1/2023.

Về nội dung, Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT (như ở khoản 1, khoản 2 Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 9; điểm c khoản 1 trong Điều 10;…). Bên cạnh đó, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, khoản, điều và phụ lục của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Sáp nhập Trường ĐH Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia

Quyết định 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ được ban hành ngày 19/12/2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Quyết định này thay thế Quyết định 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; bãi bỏ Quyết định 2016/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Nội vụ Hà Nội; Quyết định 468/QĐ-BNV ngày 3/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội;

Bên cạnh đó, bãi bỏ Quyết định 5989/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2016 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam; Quyết định 5600/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM.

Theo Quyết định mới, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội sẽ được sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia. Trường ĐH Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm chuyển toàn bộ nhân sự, tài chính, tài sản hiện có của trường vào Học viện.

Học viện Hành chính Quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, quản lý và sử dụng nhân sự, tài chính, tài sản của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội theo quy định; xây dựng phương án tự chủ tài chính, phương án quản lý, xử lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Học viện tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, bảo đảm quyền lợi của học viên, sinh viên; cấp văn bằng, chứng chỉ đối với học viên, sinh viên theo quy định của pháp luật; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện.

 

Theo Nguyễn Liên
Dân trí

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

TIN MỚI

TIN KHÁC

COLUMBIA
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây